Разредна настава

Дневник једне учитељице

За учитеље

ЗА УЧИТЕЉЕ

ЗА УЧИТЕЉЕ УЏБЕНИЦИ-ПРИРУЧНИЦИ-ПЛАНОВИ-ПРИПРЕМЕ

ПРВИ РАЗРЕД

Nivoi postignuća učenika prvog razreda

OPISNE OCENE

Очекивани исходи за крај 1.разреда

Bukvar 1 razred /Cudna mi cuda -zbirka tekstova za početno čitanje i pisanje-KreativniKuća/ slova bukvar i početnica/Забавна математика за 1.раз-

Креативни центар/Priručnik za građansko vaspitanje-I raz.-/Kreativni centar

ДРУГИ РАЗРЕД

Jezicke Skolice II razred/Mala Abeceda IIrazred/Zabavna Gramatika II razred/

Zabavna Matematika II razred/Zabavna matematika 2 – zbirka zadataka/

NARODNA TRADICIJA-PriručnikНАРОДНА ТРАДИЦИЈА 2

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Zabavna gramatika za III raz.-Kreativni centarRadna sveska iz srpskog jezika za III raz.-Nova škola3Priručnik za srpski-III raz.- Kreativni centarPriroda i društvo-priručnik za III raz.-EdukaNarodna tradicija za III raz-planPripreme za Narodnu tradiciju za III raz.Narodna tradicija za III raz.-priručnik-Svaki zanat je zlatanPriručnik za muzičko-III.razred-EdukaPriručnik za matematiku-III raz.-Kreativni centarприпреме из математике-завод

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Забавна граматикаZabavna Gramatika 41 SVET MAŠTE I ZNANJA 4 – čitanka2PROVERISVOJEZNANJE4srpskijezikМатематика- припреме-ЗаводКонтролне вежбе за 4. раз.Природа и друштво-припреме-ЗаводЛиковна култура-припреме-ЗаводМузичка култура-Завод-припремеГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПРИРУЧНИК

преко      ЗА УЧИТЕЉЕ

Поставите коментар »

Стручно веће разредне наставе

4.  фебруар 2013.

Данас је састанак Стручног већа разредне наставе одржан у подручном одељењу школе у Кутлешу.

1. тема: Драмске активности у разредној настави, Маја Момировић, проф. разредне наставе у Кутлешу,

2. тема: Сарадња у настави, Данијела Митић и Лидија Ракић, проф.разредне наставе у Брестовцу.

Све колегенице су презентовале дивне и веома успешне активности којима је обележен њихов свакодневни креативан наставни рад.

3 Коментари »

Језик чува границе


Овај летак под насловом „Језик чува границе“ преузет је из стране Испеци па реци деци, аутора Ђурђице Стојковић.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИПТИХ  ЗА  СРПСКИ  ЈЕЗИК 

                                      

                            Стефану Немањи 

Језик нам се

тужно

разболео.

 

Јадно звони

и мучно се

ломи.

 

Не по рубу

него

по средини.

 

Цареви су

први

посустали.

 

На свој језик

маче

исукали.

Калеме му

и лишће

и гране.

 

Камење је

грлу

натежало.

 

Дохитај нам

док обојка

има.

 

Да рашчиниш

морију

језика.

 

                                    Светом Сави

Жубори су

расути

по мраку.

 

Чегрћу

узнемирени

таласи.

 

Урањају

у стеге

узбуркане.

 

На камену

остављен

опанак.

 

Чами

у чекању

просветитеља.

 

Да извади

благоречје

из пазуха.

 

Да спере

блато

са опанка.

 

Да пашчади

језик

извида.

 

Да прогнан хлеб

и со

поврати.

 

Да језик

од болештије

исцели.

 

  Вуку Караџићу

 

На језику ми

камен

спотицања.

 

И уши ми

тучем

развалио.

 

Гурам га

нејаким

зубима.

 

Лајем

слабашним

пером.

 

Тражим

изгладнелу

вучину.

 

Да му поганог

корена

дође.

 

Са дна пашњака

ништа му

не могу.

 

Смуљаће нас

воде

styling trade.

 

Радунка Дуна Богдановић

Поставите коментар »

РЕШАВАЊЕ ЛОГИЧКИХ ЗАДАТАКА

Наставни предмет:   Математика

Разред: I      

Наставна јединица:  Решавање логичких задатака

Тип часа: утврђивање/вежбање

Наставне методе: разговор, кооперативно учење, интерактивно учење, искуствена, текстуална, илустративно-демонстративна

Наставни облици: фронтални, индивидуални, рад по групама

Наставна средства: наставни листићи са припремљеним задацима, папир, фломастери, оловке

Циљ:  – подстицање развоја основних елемената логичког мишљења;

– примена стечених знања о сабирању, одузимању, облицима и односима међу предметима у решавању задатака.

Корелација: српски језик, свет око нас

Време за рад: 90 минута

                                     С т р у к т у р а   ч а с а

Уводне активности

 – Игра преметаљка

( Преметањем слогова у речи РАЧУНАМ на папирима су исписане наизглед бесмислене речи: НАМЧУРА, НАМРАЧУ, РАНАМЧУ, ЧУРАНАМ, ЧУНАМРА. Ученици насумице извлаче по један папирић  са задатком да открију реч која се крије у добијеној преметаљци и запишу је на линији.)

Пример:

НАМЧУРА                   ______________________

– Следи извештај о решењима. Уколико неки ученик има погрешно решење, уз „помоћ приjатеља“,  долази до тачног.

– – Поделити ученицима листиће са задатком који ће подстакнути ученике на логичко мишљење и закључивање. Раде самостално.

Задатак:

         Који бројеви недостају у квадратићима бројевног троугла?

Упиши их.

                                                      5

                                                    4  4

                                                  3  3  3

                                                2  2  2  2

                      □□□□□

Следи извештај о решењима и образложење.

Главне активности

 – – Подела ученика у 5 хомогених група. Следи подела задатака групама и упутства за рад а затим рад по групама.

Задаци по групама:

I  група

 1.   Заокружи само изразе који представљају сабирање:

3 + 4        6 – 2        5 + 0        4 < 5        4 + 6  = 10

2.  У дворишту је Мира избројала 8 ногу и два кљуна. Колико

ту  има кокошака а колико мачака?

II група

      1.   У датим изразима заокружи  само други сабирак:

4 + 4        5 – 2        7 + 3        9 – 5        7 + 2 = 9

2.  Миша је молио тату да му купи три лопте: плаву, белу и

црвену. Тата се сложио да му од те три купи само две. На

колико начина може Миша да изврши избор? Прикажи.

III група

      1.   У датим изразима заокружи само изразе који немају сабирање:

6 – 3         5 + 4          10 – 2          7 + 1          9 – 3 = 6

2.   Маја и Каћа су убрале по једну јабуку. Каћина јабука није мања

од Мајине. Обележи на слици која је чија јабука.

____________                                                ______________

IV  група

    1.   У датим изразима заокружи само умањеник:

8 – 2        4 + 6        3 + 5        7 – 3        5 – 5 = 0

2.   Напиши слово К десно од Ш, слово О лево од Л а десно од К и

слово А десно од Л. Коју си реч добио? Запиши је на линији.

   V  група 

1.   У датим изразима заокружи само умањилац:

4 + 4        4 – 4        7 + 2        9 – 1        6 – 3 = 3

2.   На столу се налазе три фотографије. На две фотографије је мама,

а на две тата. Како је то могуће? Представи речима или цртежом

у датим правоугаоницима.

                        □□□

–

– Извештаји група, образложење и евентуалне исправке нетачних решења уз помоћ осталих група.

Завршне активности

–   – Подела финалног задатка групама уз упутства за рад. Следи рад по групама.

Задатак:

– Упиши у квадратиће бројеве тако да збирови водоравно, усправно

       и  дијагонално буду 6.

2 3
2

– – Представљање  (образложење), упоређивање и евентуална исправка решења.–

– Евалуацијa7 Коментари »